Yapay öğrenmede sınıflandırma problemlerinde düşük tespit oranına (detection rate-recall score) yol açan dengesiz sınıf dağılımını dengeli hale getirmek için kullanılan iki tür yeniden örnekleme türü vardır:
Örneklem arttırma (oversampling) ve örneklem azaltma (undersampling). …


Security means safe state against cyber activities. To aim
with cyber activities is to take over sharing data i.e.
information. Since there are many technological
improvements on wireless networks nowadays, security
necessities are changing continuously. But there is no change
in the mentality of security. …


Sınıflandırma veya tahminleme modellemelerinde yüksek model doğruluğunu sağlamak için modele sağlanan verinin kalitesinin arttırılması gerekmektedir. …


In this article, we will make a sample application with LSTM (Long-Short Term Memory), a special type of RNN (Recurrent Neural Network) that can make more successful forecasting than statistical methods in time series forecasting according to the studies in the literature.

RNN and LSTM architecture

In the work to be done, we will…


Makine öğrenmesinde sıkça birbirleri yerine kullanılan iki terim olan normalizasyon ve standardizasyon aslında farklı şeyleri ifade etmektedir.

Normalizasyon, verileri 0 ve 1 arasında yeniden ölçekler. Bu işlem tüm parametrelerin aynı pozitif ölçeğe sahip olması gereken bazı durumlarda yararlı olabilir. Ancak aykırı değerlerin (outliers) kaybolmasına yol açar.

En sık kullanılan normalizasyon…


Günümüzde dünyada üretilen verinin boyutu üssel bir şekilde artmaktadır. Bu artan veri ile baş edebilmek için ortaya atılmış kavramlardan biri olan NoSQL günümüzde sık kullanılan bir veri tabanı sistemidir. Hızlı okuma-yazma performansı, high availability ve yatay ölçeklendirme imkanı sağlayan NoSQL, clusterlar üzerinde senkron çalışma imkanı sunmaktadır.

MongoDB ise açık kaynak…


Python; makine öğrenmesi konusunda kullanım basitliği, popüler kütüphaneleri ile dünya genelinde en çok kullanılan dillerden birisi fakat proje bazında değişebilen senaryolar dolayısıyla Java gibi diğer programa dillerini de kullanmak gerekebiliyor.

Java da Python’un bu avantajlarının yanında kolay hata tespiti, taşınabilirliği, kolay hesaplanabilir matematik fonksiyonları gibi avantajları bulunmaktadır.

Java’da makine öğrenmesi…


2006 yılında İsveç’te kurulan Spotify, 2019 Aralık ayı verilerine göre 124 milyon abonesiyle birlikte 271 milyon kullanıcıya; 50 milyondan fazla şarkı, 700 binden fazla podcast sunmakta olan dünyanın en popüler ses hizmeti sağlayıcısı.

Peki Spotify; Apple Music, Amazon Prime Music, YouTube Music ve Deezer gibi rakipleri bulunmasına rağmen neden en…


Araba alırken veya satarken, işe alım gerçekleştirirken ve hatta hayatınıza girecek insanı seçerken:
KARAR NOKTALARINDA, ARAŞTIRMAYA NE ZAMAN SON VERMELİYİZ?

Optimal duraklama; bilgisayar bilimine de ilgili olan, ‘software’ kavramını literatüre kazandırdığı tahmin edilen kişi olan matematikçi Merril Flood tarafından; ekonomi, istatistik ve finans alanlarında veya gerçek hayat örnekleri verecek olursak…


Monty Hall Problemi

İlk duyduğumda bu problem ilgimi çekmiş ve olasılığa bakış açımı değiştirmişti. Öncelikle bu problemin tarihçesinden bahsetmeye başlayalım.

Bu ünlü çıkmaz 1963 senesinde ilk defa ABD’de yayınlanan
“Let’s Make a Deal” isimli yarışma programında ortaya çıkan olasılıkla ilgili bir problemdir.

Yarışma, yarışmacının içinden bir tanesini seçeceği 3 kapıdan…

Ahmet Okan Arık

Research Assistant at Yeditepe University, MSc

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store